Anna Balážová, zubný technik

35654074
Anna Balážová, zubný technik
Belanského 773,  024 01 Kysucké Nové Mesto
Kysucké Nové Mesto
01.11.1995
Slobodné povolanie-fyzická osoba podnikajúca na základe iného ako živnostenského zákona
Výroba lekárskych a dentálnych nástrojov a potrieb
Výroba zdravotníckych a chirurgických prístrojov a zariadení a prístrojov na ortopedické účely
Fyzické osoby podnikajúce na základe živnostenského zákona a iných právnych predpisov nezapísané v obchodnom registri
Súkromné tuzemské

Pridanie/Úprava informácií

Máte možnosť kontaktné informácie a ďalšie informácie o firme.